12 Mayıs 2014 Pazartesi

AutoCAD ARC Komutu

Merhaba sevgili okurlar,

AutoCAD’in temel çizim komutlarından biri de ARC’tır. Bu komutla her türlü yayı çizebileceğiniz gibi, gelişmiş eğriler de çizmeniz mümkündür. Bu yazı ile size, ARC komutunu en ince detayına kadar öğretmeyi planlıyoruz. Umarız bu öğretici yazı hoşunuza gider.

arc-menu
şekil.1


ARC komutu, şerit menünün “Home” sekmesinin en başında yer alan “Draw” panelindedir. Elbette komut satırından “ARC” ya da “A” girerek de ulaşabilirsiniz. ARC komutunun en temel kullanımı 3 noktadan geçen yay çizmektir.

arc-3p
Şekil.2

Şekil.2 deki yayı çizmek için aşağıdaki komut işleyişini inceleyelim.

Command: _ARC

Specify start point of arc or [Center]: (1) başlangıç noktası gir
Specify second point of arc or [Center/End]: (2) ikinci noktayı gir
Specify end point of arc: (3) bitiş noktasını işaretle

Gördüğünüz gibi rastgele bir yay çizdik. Diğer her komutta olduğu gibi yay çizerken de kontrolün size olduğu çizme teknikleri vardır. Şimdi ARC menüsündeki seçenekleri inceleyelim ve hepsine birer örnek vererek pekiştirelim.

arc-menu-options
Şekil.3

Başlangıç Noktasından Yola Çıkarak Yay Çizme Teknikleri
ARC menüsünü incelediğinizde başlangıç noktasını baz alarak, 3 noktadan geçen serbest teknik de dahil tam 7 adet  seçenek olduğunu göreceksiniz. Hemen inceleyelim.

Start, Center, End. (Başlangıç, Merkez ve Bitiş)

Bu teknik merkezi bilinen yayları başlangıç ve bitiş noktalarını girerek çizmeye yarar.

arc-start-center-end
Şekil.4

Komut dizilişi aşağıdaki gibidir.

Command: ARC

Specify start point of arc or [Center]: (1) başlangıç noktası girin.
Specify second point of arc or [Center/End]: c (merkez noktası gireceğinizi belirtin)
Specify center point of arc: (2) merkez noktasını işaretleyin
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: (3) bitiş noktasını belirleyin

Bu teknikte dikkat etmeniz gereken nokta, yayın saat yönünün tersine oluşturulduğudur. Eğer başlangıç noktası olarak (3) numaralı noktadan başlasaydınız sonuç aşağıdaki gibi olurdu.

arc-start-center-end-wrong
Şekil.5

Start, Center, Angle (Başlangıç, Merkez ve Açı)
Başlangıç, merkez ve açı bilgilerini bildiğini yayları çizmek için kullanırız.

arc-start-center-angle
Şekil.6

Şimdi hep birlikte şekil.6’daki örneğe bakalım.

Command: _arc

Specify start point of arc or [Center]: (1) Başlangıç noktasını girin
Specify second point of arc or [Center/End]: _c  (merkez noktası seçeneği)
Specify center point of arc: (2) Merkez noktasını işaretleyin)
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: _a (açı girmek istediğinizi belirtin)
Specify included angle: 45 (elle ya da numerik olarak açı girin)

Start, Center, Length (Başlangıç, Merkez ve Uzunluk)

Çizeceğiniz yayın, başlangıç ve merkez noktalarının yanı sıra kiriş uzunluğunu da biliyorsanız bu teknikle yay çizebilirsiniz.

arc-start-center-length
Şekil.7

Command: _arc

Specify start point of arc or [Center]: (1) başlangıç noktası
Specify second point of arc or [Center/End]: _c (merkez bilgisi gireceğim)
Specify center point of arc: (2) merkezi işaretleyin
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: _l (uzunluk gireceğim)
Specify length of chord: (kiriş uzunluğunu elle ya da numerik girin)
Start, End, Angle (Başlangıç, Bitiş ve Açı)

Başlangıç ve bitiş noktalarını bildiğiniz yayı açısını girerek çizmenizi sağlar.

arc-start-end-angle
Şekil.8

Şekil.8’deki kapı süpürme yayını çizelim.

Command: _arc

Specify start point of arc or [Center]: (1) Başlangıç noktası
Specify second point of arc or [Center/End]: _e (bitiş noktası gireceğim)
Specify end point of arc: (2) bitiş noktasını işaretleyin
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: _a (açı gireceğim)
Specify included angle: 90 (açıyı elle ya da numerik olarak girin)

Not: Bu seçenekte de başlangıç ve bitiş noktalarını ters girdiğinizde yayınız ters çizilecektir.

Start, End, Direction (başlangıç, bitiş ve teğet çıkışı)

Menüde olmasa, komut satırı içindeki seçeneklerden asla ulaşamayacağımız ve aslında en kullanışlı olan yay çizme tekniklerinden biridir.

Şekil.8’de verdiğim örnekte yayın 90 olması için bitiş noktasını zorunlu olarak (2) numaralı nokta verdik. Bu da süpürme yayının biraz kapının içinden geçmesine neden oldu. Bu örneği yeni tekniğimizle tekrarlayalım. Bu seferki daha doğru olacak.

arc-start-end-direction
Şekil.9
Command: _arc

Specify start point of arc or [Center]: (1) başlangıç noktasını belirle
Specify second point of arc or [Center/End]: _e (bitiş noktası gireceğim)
Specify end point of arc: (2) bitiş noktasını işaretle
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: _d (çıkış doğrultusunu vereceğim)
Specify tangent direction for the start point of arc: (90 derece yukarıya çıkış ver)
Gördüğünüz gibi yayın çıkış teğetinin doğrultusunu belirlemek bitiş noktasına düzgün varan 90 derece çıkışlı bir yay çizmemizi sağlıyor.

Start, End, Radius (Başlangıç, bitiş ve yarıçap)

Şekil.9’daki örneği yarıçap bilgisi girerek de gerçekleştirebiliriz.

arc-start-end-radius
Şekil.10

Command: _arc

Specify start point of arc or [Center]: (1) başlangıç noktası
Specify second point of arc or [Center/End]: _e (bitiş noktası gireceğim)
Specify end point of arc: (2) bitiş noktasını işaretle
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: _r (yarıçap gireceğim)
Specify radius of arc: (yarıçapı elle ya da numerik gir)

Merkez Noktasından Yola Çıkarak Yay Çizme Teknikleri

Center, Start, End (Merkez, Başlangıç ve Bitiş Noktaları)

arc-center-start-end
Şekil.11

Aynı örneği merkez noktasından yola çıkarak yapalım.

Command: _arc

Specify start point of arc or [Center]: _c (merkez gireceğim)
Specify center point of arc: (1) merkezi seç
Specify start point of arc: (2) başlangıç noktasını işaretle
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: (3) bitiş noktasını işaretle

Not: Bu örnekte de başlangıç ve bitiş noktalarını saat yönünün tersine (yani AutoCAD açı yönünde) girmek önemlidir. Terisin yaptığınızda yay da ters oluşur.

Center, Start, Angle (Merkez, Başlangıç ve Açı)

arc-center-start-angle
Şekil.12

Command: _arc
Specify start point of arc or [Center]: _c (merkez gireceğim)
Specify center point of arc: (1) merkezi işaretle
Specify start point of arc: (2) başlangıç noktasını seç
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: _a (açı gireceğim)
Specify included angle: (açıyı elle ya da numerik olarak gir) (3)


Center, Start, Length (Merkez, Başlangıç Noktası ve Kiriş uzunluğu)

Menüde olmasaydı da olurdu :) Bu seçenek çok da sık kullanılmasa da vermek istiyorum.

arc-center-start-length
Şekil.13

Command: _arc

Specify start point of arc or [Center]: _c (merkez gireceğim)
Specify center point of arc: (1) merkezi belirle
Specify start point of arc: (2) başlangıç noktasını işaretle)
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: _l (uzunluk gireceğim)
Specify length of chord: (kiriş uzunluğunu elle ya da numerik gir) (3)


Continiue Özelliğini Kullanarak Karmaşık Yaylar Çizmek

Güncemizde daha önce ARC-ARC, LINE-ARC sürekliliğinden bahsetmiştik. AutoCAD’de en son çizdiğiniz nesne ya ya da çizgiyse bu nesnelere kaldığınız yerden devam edebiliyordunuz. Eğer söz konusu devam edeceğiniz nesne yay ise son çizdiğiniz nesneden teğet çıkacaktır.

Şimdi bu özelliği kullanarak bir spiral çizelim.

arc-continiue
Şekil.14
  1. Önce spirale hazırlık için bir çizgi çizelim.
  2. DIVIDE komutu ile çizgimizi 9’a bölelim.
  3. Bölümlememizi göremiyorsak PDMODE değişkenini 3 yaparak noktaları görünür yapalım.
  4. Nesne yakalama ayarımızda “NODE” açık olduğuna emin olalım.
  5. 1 ve 2 noktalarını kullanarak başlangıç ve bitiş noktaları belli olan 180’ derecelik bir yay çizelim.
  6. Şimdi tekrar yay komutuna girelim. AutoCAD size “Specify start point of arc:” iletisini verecektir. ENTER tuşuna basarak “Devam” seçeneğini kullanmış olursunuz.
  7. Şimdi kursörünüzün ucunda ilk yayınıza teğet bir yay geziyor olmalı.
  8. 3 numaralı noktayı işaretleyin ve bunu spiraliniz bitene kadar tekrar edin.
AutoCAD komut satırı seçeneklerinde bir çok sır gizli olduğunu unutmayın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder