22 Mayıs 2014 Perşembe

AutoCAD PLINE Komutu

Bu yazı Erhan Toker tarafından gönderilmiştir.

2 Boyutlu bir çizim nesnesi olan POLYLINE, segment adı verilen çizgi ve yay parçalarından oluşur. Tüm segmentleri birleştiren köşe noktalara VERTEX adı verilir ve tüm köşe noktaları aynı düzlemde bulunur. Tüm köşe noktalarının Z koordinatı ilk girdiğiniz noktanın Z koordinatı ile eştir. POLYLINE’ı oluşturan tüm segmentler birleşik hareket ederler. Barındırdığı özelliklerden dolayı belki de AutoCAD’in en faydalı çizim nesnesidir.


Püf Noktası: POLYLINE nesnesinin tüm köşe noktaları aynı düzlemde olduğundan, 3 boyutlu çizimlerde düzlemsel kesitler ve profil çıkarmak için kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca bu nesne alan ve çevre uzunluğu gibi geometrik veriler de barındırdığından metraj işlemlerinizde de sıkça kullanabileceğiniz bir nesnedir.

Komut Kullanımı: Komut kullanımı çok büyük bir oranda komut satırı ağırlıklıdır. Bu bakımdan komutu kullanırken mutlaka gözünüz komut satırında ve iletilerde olsun.Command: _PL [ENTER]
Specify start point: 0,0
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:750,0 [ENTER]
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:750,500 [ENTER]
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: [ENTER]


Siz de yukarıdaki sıralamayı takip edip basit bir POLYLINE nesnesi oluşturun (Şekil 2). Oluşturduğunuz nesneyi taşımayı ve kopyalamayı deneyin. Bu sayede nesnenin nasıl davrandığını anlamış olacaksınız. Şimdi hemen komut satırının akışını inceleyelim.

PLINE
Fig.2

1) Specify start point: Her nesnede olduğu gibi bu nesnenin de bir başlangıç noktası olmalı. Faremizle işaretliyoruz ya da klavyeden giriyoruz.

2) Current line-width is 0.0000: AutoCAD bize çizdiğimiz POLYLINE’ın genişliği hakkında bilgi veriyor. Buradan da anlaşılabileceği gibi bu nesnenin kalınlığı var. 0 kalınlık, çizgi anlamına geliyor.

3) Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Sonraki noktayı işaretleyerek ilk segmentimizi oluşturuyoruz. Bu arada seçenekler çıkıyor karşımıza. Bu seçenekleri daha sonra inceleyeceğiz.

4) Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Sonraki noktayı işaretleyip ikinci segmentimizi oluşturuyoruz. Seçenekler arasına ‘Close’ ekleniyor. Tıpkı çizgi komutunda olduğu gibi son nokta ile ilk başladığımız nokta arası birleştirilerek komut bitirilebiliyor. Bu aşamada POLYLINE nesnelerinin açık ya da kapalı olduğunu anlıyoruz. Her ikisinin de kullanım alanı olduğunu belirtelim.

Gördüğünüz gibi komut kullanımı oldukça basit. Şimdi POLYLINE nesnesinin özelliklerine bakalım (şekil 3).

PLINE
Fig.3

Vertex: Daha önce de bahsettiğimiz gibi POLYLINE’ın köşe noktalarına VERTEX adı verilir. Açık POLYLINE’larda segment sayısından bir fazla, kapalı POLYLINE’larda segment sayısı ile eşit sayıda VERTEX bulunur.

Start/End segment width: Bir POLYLINE içerisinde her segment ayrı kalınlıkta olabilir. Hatta her segmentin başlangıç ve bitiş kalınlıkları ayrı olabilir. Hemen değerleri değiştirip bir deneme yapabilirsiniz.

PLINE
Fig.4

Area/Length: Her POLYLINE nesnesi kapattığı alan ve segmentlerin toplam uzunluğu bilgisine sahiptir. Bu değerler kabul ettiğiniz çizim birimleri olarak verilecektir. Açık POLYLINE nesnelerinin alanı ilk ve son VERTEX arası birleşikmiş gibi hesaplanır. Ancak çevre uzunluğu açık haline göre verilir. Örneğimizde alan bir üçgen alanı gibi (750x500/2) olarak hesaplanmıştır.

Closed: Açık POLYLINE için “No” kapalılar için “Yes” değerini alacaktır. Bazen başlangıç ve bitiş noktaları biri birine çok yakın olduğundan, çizime baktığımızda kapalı olarak gördüğümüz POLYLINE’lar olabilir. Ancak “Closed” özelliği “No” olan POLYLINE’lar açıktır ve EXTRUDE, REVOLVE v.b. 3B komutlarında kullanılamazlar.

Linetype Generation: Bu değer PLINEGEN sistem değişkeni tarafından kontrol edilir. PLINEGEN=0 iken üretilen POLYLINE’lar için “Disabled”, PLINEGEN=1 iken üretilen POLYLINE’lar için “Enabled” olarak belirlenir. Bu değer sürekli çizgi tipi dışında bir çizgi tipi ile çizilmiş POLYLINE’lar için önemlidir.

PLINE
Fig.5

“Linetype generation” değeri “Enabled” iken POLYLINE bir bütün olarak kabul edilir ve çizgi tipi buna göre hizalanır. “Disabled” ayarında ise her segment ayrı ayrı değerlendirilir ve çizgi tipleri bu şekilde hizalanır.
İleti Listesi: (Bu kısım AutoCAD yardım dosyası kullanılarak hazırlanmıştır).
1) Next point: Bir çizgi segmenti çizer. Önceki ileti tekrarlanır.

2) Arc: Bu seçenek seçildiğinde çizilecek yeni segment bir yay olacaktır. Bu sebeple ileti satırına yay seçenekleri de eklenecektir:

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

PLINE
Fig.6

İşaretleyeceğiniz noktayla beraber bir yayın çizildiğini göreceksiniz. Normal yay çizimlerinde üç parametre gerekirken bu komutta iki parametre yetiyor gibi görünmektedir. Bunun sebebi çizilen yayın bir önceki segmente teğet olmasıdır. En önemlisi çizilen POLYLINE’ın saat yönünün aksine çizilmesidir. Bu durumda yay çizerken zorluk yaşamazsınız. PLINE komutu içerisinde yay çizerken başka bir yay ya da dairenin merkezini almak istiyorsanız (OSNAP) CEN kısaltmasını kullanmalısınız. “Angle” seçeneği ile yayın iç açısını, “Direction” seçeneği ile yayın başlangıç doğrultusunu, “Radius” ile yayın yarıçapını ve “Second pt” seçeneği ile yay üzerinde bir nokta daha verebileceğinizi hatırlatırım. Bu seçenekler yay komutunda olduğu gibi işler. Komut, “Line” seçeneği ile tekrar yay çizme konumuna döner.

3) Close: Son işaretlenen nokta ile ilk işaretlenen nokta arasına bir çizgi (ya da yay) çizerek kapalı bir POLYLINE yaratır. Komut sona erdirilir. Bu seçeneği kullanabilmeniz için en az iki nokta işaretlemiş olmanız gerekir.

4) Halfwidth: Geniş bir segment çizmek istiyorsanız çizgi ekseni ile bir kenar arasındaki kalınlık değerini bu seçenek ile girebilirsiniz. Toplam kalınlık girdiğiniz değerin iki katı olacaktır.

Specify starting half-width <0.0>: 20
Specify ending half-width <20.0>:


PLINE
Fig.7

Her segmentin başlangıç ve bitiş kalınlıkları farklı olabilir. Bir sonraki segmentin başlangıç ve bitiş kalınlıkları burada verdiğiniz bitiş kalınlığına eşitlenir.

5) Length: Girdiğiniz değer uzunluğunda ve bir önceki segment ile aynı doğrultuda bir çizgi çizdirir. Eğer önceki segment bir yay ise çizilen çizgi bu yaya teğet olacaktır.

6) Undo: Bir önce çizdiğiniz segmenti geri alır.

7) Width: Çizmekte olduğunuz segmentin başlangıç ve bitiş kalınlığını girebilirsiniz.
İlişkili Komutlar:
 • 3DPOLY: 3 boyutlu POLYLINE çizer.
 • BOUNDRY: Kapalı bir alanı göstererek POLYLINE çizdirir.
 • EXPLODE: Seçtiğiniz bir POLYLINE nesnesini segmentlerine ayırır.
 • FILL: Kalın segmentlerin içinin dolu ya da boş olmasını sağlar.
 • PEDIT: Çizilmiş POLYLINE nesnelerini düzenler.
 • POLYGON: Düzgün çokken çizer. Çizilen çokgen kapalı bir POLYLINE’dır.
 • RECTANG: Dikdörtgen bir POLYLINE nesnesi çizer.
İlişkili Sistem Değişkenleri:
 • FILLMODE: Kalın segmentlerin içinin dolu ya da boş olmasını kontrol eder.
 • HPBOUND: BOUNDARY komutu ile üretilen nesnenin bir REGION (0) ya da POLYLINE (1) olmasını belirler.
 • PLINECONVERTMODE: SPLINE nesnesini POLYLINE nesnesine çevirirken segmentlerin çizgi (0) ya da yay (1) olarak yaratılmasını belirler.
 • PLINEGEN: POLYLINE çizerken çizgi tipi kullanıyorsanız, çizgi stillerinin nasıl hizalanacağını belirler. Lütfen yazımızdaki “Linetype generation” başlığına bakınız.
 • PLINETYPE: Bu değişkenin değeri Windows kayıt dosyasında saklanır ve tüm çizimler için geçerli olur. Eski çizimler açılırken eski tip POLYLINE’ların yeni tipe çevrilip çevrilmeyeceğini kontrol eder. Yeni tip POLYLINE’lar optimize edilmiştir ve daha az yer kaplarlar. Bu değer 0 yapıldığında eski çizimler açılırken ya da yenileri yaratılırken eski tip nesneler kullanılır. Değer 1 yapıldığında eski çizimler açılırken içindeki POLYLINE’lar çevrilmez ancak yenileri çizilirken yeni tip olarak oluşturulurlar. Değer 2 olduğunda hem eski çizimlerden okunan hem de yeni çizilen POLYLINE nesneleri yeni tip olarak oluşturulurlar.
 • PLINEWID: Çizim içerisinde saklanan bu değer varsayılan segment kalınlığını belirler. En son çizdiğiniz POLYLINE için kullandığınız kalınlık değeri bu değişkende saklanır ve yeni çizdiğiniz POLYLINE’lar için varsayılan kalınlık bu olur.
Bu yazıdaki sistem değişkenleri: FILLMODE, HPBOUND, PLINECONVERTMODE, PLINEGEN, PLINETYPE, PLINEWID

Gönderen: Erhan Toker

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder