10 Haziran 2014 Salı

AutoCAD UCS - 3B Çalışma Ortamında UCS'yi Anlamak - 3


autocad-ucs

Merhaba,

Yazı dizimizin bu bölümünde açısı belirgin olmayan düzlemler üzerinde çizim yapmak için Autocad UCS'yi ne şekilde kullanacağımızı göreceğiz. Şekil.1'de gördüğümüz takoz nesnesinin bir yüzeyi yer yüzeyine paralel veya dik değil. Dolayısı ile önceden tanımlı UCS ayarlarından birini kullanamayız. Dinamik UCS ise yüzeyin hangi kenarını hangi amaçla kullandığımıza bakmadan, çoğu zaman yüzey merkezine göre konumlanıyor. Ve çalışırken bu sıkıcı olabiliyor. Bu sebeple UCS'nin en kullanışlı seçeneği olan üç nokta işaretleme metodunu öğreneceğiz.

autocad-ucs
Şekil.2

AutoCAD 2009'un şerit (Ribbon) menüsünde UCS için oldukça rahat erişilebilir bir panel hazırlamışlar. Bu panelden 3 noktalı UCS komutuna ulaşabiliriz. Komut satırından ulaşım da gayet basit.

Command: UCS
Current ucs name: *WORLD*


Daha önce de belirttiğim gibi bazı seçenekler komut satırında belirtilmese de komutun işleyişinde var ve kullanılıyor. Bu seçeneğe girildiğinde birincisi orijin noktası, ikincisi X ekseni ve üçüncüsü Y ekseni doğrultusunu göstermek üzere üç nokta isteniyor.

Specify new origin point [0,0,0]: [1]
Specify point on positive portion of X-axis [1.0000,0.0000,0.0000]: [2]
Specify point on positive-Y portion of the UCS XY plane [0.0000,1.0000,0.0000]: [3]


autocad-ucs
Şekil.3

İşlem sonucunda, Şekil.3'te görüldüğü gibi koordinat sistemimiz sarı ile belirlenmiş düzleme geçmiştir. AutoCAD 2009 kullanıcıları da görünüm küpünün şekil değiştirdiğini fark edeceklerdir (Şekil4).

autocad-ucs
Şekil.4

Görüldüğü gibi üst, sağ, sol ve diğer orotgrafik yüzey kavramları yeni koordinat sistemine göre düzenlenmiştir. Şimdi bu yüzeyimizin tam ortasına bir silindir çizelim.

autocad-ucs
Şekil.5

Silindiri çizerken kullanacağınız noktaları işaretlemeye başladığınızda eğik olan yüzeyde çalıştığınızı fark edeceksiniz. Bu AutoCAD'in 3 boyut için getirdiği en önemli kolaylıklardan biridir. Bir kez UCS yi ayarladığınızda artık çalıştığınız yüzey belirlenmiştir. Bizim örneğimizi ele alırsak, orijin noktası takozun sol alt köşesine yerleştirilmiştir. Yani 0,0 noktası burasıdır. Bu bilgi ile, kullanıcı takozun ön yüzeyinde istediği koordinata çizim yapabilir.

!Önemli Bilgi! : UCS değiştirildiğinde PLAN, VIEWPOINT, UCS gibi komutlar yeni koordinat sistemini esas alarak çalışırlar. Kullanıcıların bu hususu dikkate alması gerekmektedir. Örneğin PLAN komutunu kullandığımızda görünüm şöyle olacaktır (Şekil.6):

autocad-ucs
Şekil.6

!Önemli Bilgi': UCS ayarlarını değiştirdiğinizde bir önceki UCS ayarı ‘Previous' adı ile, yeni ayarladığımız da ‘Unnamed' adı ile anılır. UCS komutu ile bir önceki yüzey konumuna geçmek mümkündür. Ancak isim vermediğimiz bir ayara geri dönmek mümkün değildir. Yani UCS+Previous ile bir önceki ayarımıza dönebiliriz, ama vazgeçip geri gelemeyiz. Bu sebeple ayarladığımız her UCS çalışma yüzeyine bir isim vermemiz gerekmektedir. Bu konuyu son yazımızda ele alacağız.

Bu yazımızda da 3 noktalı serbest UCS konusunu ele almış olduk. Sonraki yazımızda eksenler sabit olmak üzere düzlemleri döndürmeyi öğreneceğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder