7 Temmuz 2014 Pazartesi

Autocad'de Layout Kullanarak Çıktı Almak 10 - Pafta Düzeninde Katman Kontrolü

Merhaba Arkadaşlar,

Pafta düzeninde oluşturduğumuz görünüm pencerelerini (VIEWPORT) kullanmanın bir diğer avantajı da her pencere için ayrı katman kontrolü yapabilmektir. Yani bir görünüm penceresinde "ÖLÇÜ" katmanı açıkken, diğerinde kapalı olabilir.

Herhangi bir görünüm penceresinin içine çift tıklayarak girebiliyorduk. Girdikten sonra katman kontrolünü açarsak, katman yöneticisi penceresinde katmanlara ait VP... ile başlayan özellikler olduğunun farkına varırız.
(Şekil.1)


Şekil.1

Şimdi bu özellikleri sırasıyla inceleyelim:

VP Freeze (Sadece Layout sekmesinde görünür)

İşaretlediğiniz katmanı sadece o anda aktif olan Viewport (görünüm penceresi) içinde dondurur. (Şekil.2) Ölçü katmanını VP Freeze yaparak 2 numaralı Viewpoer içinde dondurduk.


Şekil.2

New VP Freeze

Seçerek işaretlediğiniz katmanları o andan itibaren yaratacağınız tüm yeni Viewport'ların içinde görünmemesini sağlar. Halen mevcut pencerelerde bir değişiklik olmaz. Ayrıca yeni görünüm pencerelerinde donmuş katmanı işareti kaldırarak tekrar görünür hale getirebilirsiniz.

VP Color (Sadece Layout sekmesinde görünür)

Bu özelliğe atadığınız renk sadece seçili görünüm penceresi içindeki katman üzerine uygulanır. Katmanın rengi diğer görünüm pencerelerinde değişmez.

VP Linetype (Sadece Layout sekmesinde görünür)

Bu özelliği kullanarak seçili katmana atadığınız çizgi tipi sadece seçili görünüm penceresi içinde görünür. Diğer görünüm pencerelerinde katmanın orijinal çizgi tipi yer alır.

VP Lineweight (Sadece Layout sekmesinde görünür)

Bu özelliği kullanarak seçili katmana atadığınız çizgi kalınlığı sadece seçili görünüm penceresi içinde görünür. Diğer görünüm pencerelerinde katmanın orijinal çizgi kalınlığı yer alır.

VP Transparency (Sadece Layout sekmesinde görünür)

Bu özelliği kullanarak seçili katmana atadığınız şeffaflık değeri sadece seçili görünüm penceresi içinde geçerli kılınır. Diğer görünüm pencerelerinde katmanın orijinal şeffaflık değeri korunur.

Kolay gelsin