4 Eylül 2014 Perşembe

AutoCAD OFFSET KomutuAutoCAD'in temel düzenleme komutlarından biri olan OFFSET ile öteleme işlemi yapılır. OFFSET herhangi bir LINE, ARC, CIRCLE, SPLINE ya da PLINE nesnesini kendinden istenen bir birimde uzağa ötelenmiş kopyasını alma işlemidir. Nesne kapalı bir PLINE ise öteleme işlemi nesnenin içine ya da dışına, açık bir LINE ya da diğer objelerden ise taraf seçerek öteleme yapılır.


Öteleme yapmak için komut satırından OFFSET ya da "O" yazmamız yeterli olacaktır. Şerit menüyü kullanmak isteyenler için HOME sekmesinin, MODIFY panelinde yer aldığını belirtelim.

Command: _OFFSET
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] :

Komut ilk girdiğinizde, komut satırında OFFSET işlemi ile ilgili mevcut ayarları gösterir ve sizden bir ötemele miktarı girmenizi ya da "Through" seçeneğini kullanmanızı bekler.

Şimdi Şekil.2'nin de yardımıyla hem mesafe girerek, hem de yer belirleyerek (through) öteleme yapalım.


Şekil.2
"Through" seçeneği ile OFFSET

Bu seçeneği kullanmak için varsayılan değerini ENTER ile kabul edebilir ya da daha önceden mesafe girdiysenin "T" seçeneğini kullanarak "through" moduna geçebilirsiniz.

Select object to offset or [Exit/Undo] : [ötelenecek nesneyi seçin]
Specify through point or [Exit/Multiple/Undo]: [öteleme noktasını seçin]

Şekil.2'de de gördüğünüz gibi, bir nesnenin öteleneceği noktayı biliyorsanız "through" seçeneğini kullanmalısınız.

mesafe girerek OFFSET

Mesafe girerek OFFSET yapmak için öteleme yapmak istediğimiz mesafeyi bilmemiz gereklidir. Örneğimizde 18 birim öteleme yapıyoruz.

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <through>: 18 [ENTER]
Select object to offset or [Exit/Undo]:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo]:

Mesafe girerek öteleme yaptığımızda nesneyi seçip, ötelemek istediğimiz tarafta bir nokta belirtmemiz yeterli olacaktır.

Kapalı Nesneleri OFFSET yapmak

CIRCLE ve PLINE gibi nesneleri ötelemek daha kolaydır. Nesneyi gösterip, içinde veya dışında bir taraf belirtmeniz yeterli olacaktır.


Şekil.3

Komutun Seçenekleri
  • Through: Öteleme noktası bilindiğinde nesnenin belirtilen öteleme noktasına kadar ötelenmesi için.
  • Erase: Ötelenen nesnenin silinip silinmeyeceğini blirtir.
  • Layer: Öteleme yoluyla yeni yaratılacak nesnenin katmanını seçmenize izin verir.
  • Multiple: Sürekli öteleme modunda kalmak için kullanılır.
  • Exit: Öteleme komutundan çıkmak için kullanılır. ESC tuşu da iş görür.
  • Undo: En son yaptığınız ötelemeyi geri alır.
OFFSETGAPTYPE sistem değişkeni

Bu değişken öteleme boşluğunun (ya da aralığının) davranışını belirlemek için kullanılır.


Tablo.1

Alabileceği değerler:
  • 0 = PLINE segmentlerinigenişleterek aralardaki (muhtemel) boşluğu doldurur.
  • 1 = FILLET edilmiş yay parçalarının yuvarlanmış bölümlerinde oluşabilcek boşlukları doldurur.
  • 2 = CHAMFER edilmiş çizgi parçalarında oluşabilecek muhtemel boşlukları doldurur.
Kolay gelsin