14 Ekim 2014 Salı

AutoCAD Boyut Kısıtları 3


autocad-boyut-kisitlari
Bu yazı Erhan Toker tarafından hazırlanmıştır.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi ölçüsel kısıtlar formülize edilebiliyor. Öncelikle şekil.1’deki nesnenin geometrisini inceleyerek işe başlayalım. 50 birim uzunluğundaki iki düz çizgi biri birine paralel ve 50 birim uzakta duruyorlar. Şeklin iki tarafını da çapları yine 50 birim olan yarım daireler kapatıyor. İstediğimiz şu: Uzunluğu 50 birim olan üstteki çizginin boyunu değiştirdiğimizde geometrinin bütünlüğü bozulmasın ve buna bağlı olarak yayların ve diğer çizginin ölçüleri düzenlensin.


autocad-boyut-kisitlari
Şekil.1

(1) Bu işlevi yerine getirebilmek için öncelikle şekilde küçük mavi kareler olarak görülen noktalara ‘Coincident’ isimli geometrik kısıtı uyguluyoruz. Böylece nesnelerin uçlarını bu noktalardan biri birine bağlamış oluyoruz. Şimdi şeklin kapalı olan bütünlüğünün bozulmayacağına eminiz.

(2) Bu geometride üst çizgiyi referans olarak alacağız. Bu sizin çalışma disiplininize göre değişecektir; ancak bu örnekte üst çizgiyi esas alacağız. Bu çizgiye ‘Linear’ ölçüsel parametre atıyoruz. Atama sırasında size önereceği yazı ‘d1=50.0000’ olacaktır. Siz dilerseniz bu aşamada ‘L=50’ girebilirsiniz. Ya da daha sonra formül düzenleyiciden bunu değiştirebilirsiniz.

autocad-boyut-kisitlari
Şekil.2

Formül düzenleyiciye ‘PARAMETERS’ komutu ile ulaşabilirsiniz ya da şerit menüde ilgili kutucuğu kullanabilirsiniz. Formül düzenleyici ekranı şekil 3’te gösterilmiştir.

autocad-boyut-kisitlari
Şekil.3

Bu pencerede ismini değiştirmek istediğiniz parametrenin üstüne tıklamanız yeterli olacaktır. Ayrıca parametre değeri de buradan değiştirilebilir.

(3) Üçüncü aşamada sağdaki ya da soldaki yayın yarıçapı için bir ölçüsel kısıt yerleştireceğiz. Bu kısıtı yerleştirirken AutoCAD bize ‘rad1=25.0000’ değerini önerecektir. Bu değerin yerine doğrudan ‘R=L/2’ yazabilirsiniz. Bu sayede yayın yarıçapı her zaman üst çizginin L boyunun yarısı kadar olacaktır.

(4) Diğer yayın yarıçapını ilkine eşitleyelim. Aynı şekilde yarıçap parametresi yerleştirirken ‘rad1=R’ yazabilirsiniz. Bu da iki yayın yarıçapının aynı kalmasına yarayacaktır.

(5) Alt ve üst çizgiler arasında ‘Aligned’ yani hizalanmış ölçü kısıtını ‘2Lines’ seçeneği ile yerleştireceğiz. Hatırladığınız üzere bu seçenekle iki çizgiyi birbirine bağladığınızda, çizgiler hem paralel olacaklar hem de aralarındaki mesafeyi verilen değer olarak koruyacaklar. Size önerilen ‘d1=50.0000’ değerini ‘A=L’ olarak düzenlerseniz iki çizgi arası mesafe her zaman L değeri kadar olacaktır.

Bu şekilde geometrimizi oluşturmuş olduk. Bu geometriyi başka yöntemlerle de koşullandırabilirdik. Örneğin paralel, teğet ve/veya eşit geometrik kısıtları kullanabilirdi. Sonuç yine aynı kalacaktı.