8 Ekim 2014 Çarşamba

AutoCAD'de Geometrik Kısıtlar 2

autocad-geometric-constraints
Bu yazı Erhan Toker tarafından gönderilmiştir

Merhaba sevgili okurlar,

Bu günlerde yazılarımız eski ivmesinde çıkmıyor. Bunun nedeni yoğun bir proje döneminde olmamız. Yine de bulduğumuz boşluklarda yazılarımıza devam. Önceki yazımızda geometrik kısıtlamaları görmüştük. Şimdi de bu kısıtların kullanımı ile ilgili ayarlara bakacağız.
Geometrik kısıtlamalar ile ilgili ayarlara şekil 1’de gördüğünüz bölümden ulaşıyorsunuz. Kısıtlamalar ile ilgili çalışma yaparken en büyük sorun ikonlar ile oluşmaya başlıyor. Koyduğunuz kısıtlamalar küçük ikonlar şeklinde nesnelerin üzerinde belirmeye başlıyor (Şekil 2).

autocad-geometric-constraints
Şekil.2

Çiziminiz yoğun olduğu takdirde bu ikonlar göz yormaya başlayabiliyor. Bu sebeple şeridin ilgili bölümünde “Show”, “Show all” ve “Hide all” etiketli butonlar yer alıyor. “Show all” butonuna bastığınızda tüm ikonlar gözükür oluyor. “Hide all” butonuna bastığınızda da tüm etiketler kayboluyor. “Show” butonu ise sadece seçtiğiniz nesnelerin ikonlarını gösteriyor. Bildiğiniz gibi AutoDESK tüm işlevler için bir de komut satırından girilen komuta sahip. Bu işlevlerin bağlı olduğu komutun ismi ise CONSTRAINTBAR. Bu komutun seçenekleri ise aşağıdaki gibi:

autocad-geometric-constraints
Şekil.3

Ancak bu komuta zaten tüm ayarları da dahil olmak üzere şeritten ulaşabiliyorsunuz. Bahsimizin sebebi AutoDESK’in terminolojisinden bahsetmekti. Kısıtlama ikonlarına grup halinde “Constraint Bar” deniliyor. Yani Türkçe ile “koşullandırma çubuğu”. Kısıtlama çubuğuna ait genel ayarlar ise, önceki yazımızda bahsettiğimiz CONSTRAINTSETTINGS komutu ile düzenlenebiliyor. Komuta 1.şeklimizde gösterilen butondan da ulaşılabiliyor. Ayar penceresine göz atmaya başlayalım (şekil 4).

autocad-geometric-constraints
Şekil.4

Bu pencerede tüm kısıtlama çeşitleri listelenmiş durumda. Kısıtlama çubuğunda görünmesini istemediklerinizi işaretleyebiliyorsunuz. Örneğin “horizontal” ve “vertical” kısıtlarına ait ikonları görmek istemeyebilirsiniz.

Only display constraint bars for objects in the current plane” seçeneği üç boyut çalışırken faydalı olacaktır. Sadece o anda çalıştığınız düzlemdeki kısıtlama simgeleri görünür olacaktır. Kısıtlama çubukları ayrıca sağ tuş menüsüne de duyarlılar (şekil 5).

autocad-geometric-constraints
Şekil.5

Sağ tuş menüsünde gördüğümüz yeni komut ise DELCONSTRAINT. Bu komuta şeritten de ulaşabiliriz.

Geometrik kıtsalar ile ilgili son olarak sistem değişkenlerinden bahsedeceğiz.

CONSTRAINTSOLVEMODE

Kısıtlama konulmuş nesnelerde düzenleme yapılırken, nesnenin davranış modelinin nasıl olacağı ayarlanır.

0 = Kısıtlama üzerinde düzenleme komutlarını kullandığınızda geometrik şeklin boyutu sabit kalmaz. Bu durumda örneğin bir çizgi üzerinde MOVE komutu kullandığınızda çizginin uzunluğu değişebilir.

1 = Geometrik şeklin boyutu sabit kalır.

PARAMETERCOPYMODE

Geometrik kısıtlama uygulanmış nesneler kopyalanırken, kısıtlamaların da birlikte kopyalanıp kopyalanmayacağını belirler. Elbette bir nesne birden çok başka nesneye kısıtlamalar aracılığı ile bağlanmışsa, tek başına bu nesne kopyalandığında, kısıtlamaları kopyalanmayabilir. Ayrıca sonraki yazımızda bahsedeceğimiz ölçüsel ya da dinamik kısıtlamalar bazı referanslar kullanmaktadır. Bunlar da bu değişkenin değerinden bağımsız hareket edebilirler. Şimdi değişkenin alabileceği değerlere bakalım.

0 =

Çizim içinde sadece nesne kopyalanır.
Çizimler arasında kısıtlamalar kopyalanmaz.

1 =

Çizim içinde nesne ve kısıtlar kopyalanır
Çizimler arasında kısıtlar ve değişkenler de kopyalanır, formüller kısıta çevrilir.

2 =

Çizim içinde nesne ve kısıtlar kopyalanır.
Çizimler arasında kısıtlar, değişkenler ve formüller kopyalanır. Yeni çizimdeki değişkenler referans alınır. Yeni çizimde aynı değişken yoksa bir sabit ile değiştirilir.

3 =

Çizim içinde nesne ve kısıtlar kopyalanır.
Çizimler arasında kısıtlar, değişkenler ve formüller kopyalanır. Yeni çizimdeki değişkenler referans alınır. Yeni çizimde aynı değişken yoksa yenisi yaratılır.

4 =

Çizim içinde nesne ve kısıtlar kopyalanır.
Çizimler arasında her şey kopyalanır.

Yazar: Erhan Toker