9 Ekim 2014 Perşembe

AutoCAD'de Boyut Kısıtları 1

autocad-boyut-kisitlari

Bu yazı Erhan Toker tarafından gönderilmiştir.

Merhaba arkadaşlar,

İlk iki yazımızda [1][2] geometrik kısıtlardan bahsetmiştik. Nesneler arasında tanımladığımız kısıtlar yardımı ile çizimimizde AutoCAD düzenleme komutlarını uygularken, geometrinin nasıl korunduğunu öğrenmiştik.

Boyut koşullandırmaları (dimensional constraints) ise, geometrik nesneler ya da noktalar arasındaki ölçüsel ya da açısal bütünlüğü kurmaya yarar. Daha da açmak gerekirse örneğin iki çizgi arasındaki açıyı sabitleyebilir, iki nokta arasındaki mesafeyi sabitleyebilir, bir çizginin uzunluğunu başka bir tanesinin yarısı kadar yapabiliriz.

Başlangıç olarak parametre isimleri d1, d2 olarak oluşturulur. Ancak parametre yöneticisi ile bu isimler değiştirilebilir. Şekil 1'de görüldüğü gibi d1 ölçüsü sabit verilmiştir. d2 ölçüsü ise d1'in yarısı olacak şekilde belirtilmiştir.

Boyut koşullandırmaları iki şekilde yaratılabilirler:

(1) Dinamik koşullandırmalar

(2) "Annotational" kısıtlar.

Dinamik Koşullandırmalar:

Varsayılan ölçüsel kısıt şekli budur. Normal parametrik ilişki kurmak için idealdir. Dinamik kısıtlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  • ZOOM ile yaklaşırken ya da uzaklaşırken yazı büyüklükleri değişmez; ekrana göre hep aynı kalır.
  • Tüm çizimde kolaylıkla görünür ya da görünmez yapılabilirler.
  • Önceden tanımlı ve değiştirilemez bir ölçü stilini kullanırlar.
  • Yazı bilgileri otomatik olarak yerleştirilir. Üçgen grip nesneleri ile değerleri kolayca değiştirilebilir.
  • Yazıcı çıktısında baskıya girmezler.
"Annotational" koşullandırmalar:

Türkçeye tam olarak çeviremediğimiz bu kısıt şekli, dinamik kısıtların pafta nesnesi olarak tanımlanmasına karşılık geliyor. Pafta nesnelerine benzer şekilde aşağıdaki özelliklere sahiptirler.
  • ZOOM ile yakınlaşıp uzaklaşırken bu nesneler de büyür ya da küçülür.
  • Katmanları değiştirilebilir.
  • Ölçü stilleri değiştirilebilir.
  • Normal ölçü nesneleri gibi, tüm grip kutucukları kullanılabilir.
  • Yazıcı çıktısı alırken baskıya girerler.
Referans koşullandırmalar:

Bir dinamik ölçü "referans kısıt" haline getirildiğinde şartlanmış (driven) olur. Bunun anlamı ölçünün geometri üzerinde etkinsin olmamasıdır. Ancak geometrideki değişiklikler ölçüye yansıtılır ve bu ölçü başka ölçülerin formüllerinde kullanılabilir.

autocad-boyut-kisitlari
Şekil.2

Yazımızın bu kısmındaki bilgiler AutoCAD'in dokümanları esas alınarak derlenmiştir...

Yazar: Erhan Toker

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder