24 Kasım 2014 Pazartesi

Tüm yönleri İle AutoCAD Blokları - 6: Kütüphaneden Çizime Blok Yerleştirmek

[Yazar:] Erhan Toker

Yazı dizimizin başından beri bahsettiğimiz gibi bloklarınız değişik yöntemler ile diske kaydedilebilir.

1) Bir çizim tek blok olarak çizime kaydedilebilir.

2) Bir çizimin içinde blok tanımları varsa bu çizim diske kaydedildiğinde, içerisinde birden çok blok bulunan bir kütüphane haline gelir.

Öncelikle INSERT komutuna geri dönelim


Şekil.1
Blok ismini seçtiğimiz pencerenin yanında “Browse…” butonu var. Bu buton diske kaydedilmiş bir bloğu seçmenize yarıyor. Seçiminizi tamamladıktan sonra hemen altta dosya yolunu görebiliyorsunuz. Bundan sonraki işlemler normal blok yerleştirme prosedürü ile aynı. Eğer gösterdiğiniz dosya bir çizimden oluşuyorsa, şu anda çalıştığınız çizime ‘YILDIZ’ isminde bir blok tanımı eklenecektir ve içeriği de dışarıdan yüklediğiniz çizim olacaktır. Dışarıdan seçtiğiniz dosya içinde blok tanımları da olabilir. Bu durumda harici çizimdeki tüm blok tanımları çalıştığınız çizime eklenecektir.

Blok kütüphanesi olarak kullanılan çizimlerdeki blokları kullanmak için diğer bir yol da tasarım merkezini (DESIGN CENTER) kullanmaktır. AutoCAD™ Design Center, çizimleri kolayca sıralamak, çizim içeriklerini kullanmak üzere geliştirilmiş bir özellik. En çok ta diğer çizimlerdeki bloklara ulaşmak için kullanılıyor. Tasarım merkezini açmak için ADCENTER komutunu ya da CTRL+2 tuş birleşimini kullanabilirsiniz.


Şekil.2

Tasarım merkezi açıldığında diskten, açık çizimlerden, son çalışmalarınızdan ve internet üzerinden tüm çizimlere ulaşabilirsiniz. Bu pencere tamamen sürükle bırak prensibine göre çalışır ve hemen her şeyi çiziminize sürükleyebilirsiniz. Şekilde gördüğünüz gibi çizimlerin altında da dallar var. Bu dallar blok haricinde, ölçü stili, katman, pafta, çizgi tipi, tablo stilleri, yazı stilleri ve harici referanslardan oluşur. Herhangi bir dalı seçtiğinizde içeriği sağ taraftaki bölümde listelenecektir. Listeden seçtiğiniz nesnenin görünümü de verilir. Tekrar hatırlatmak isterim ki, eğer bloğunuz içerisinde katman, ölçü stili, çizgi tipi tanımları varsa bunlar da çizime eklenecektir.

Sizin de kolayca kavrayabileceğiniz gibi tasarım merkezi, içinde birden çok blok tanımı olan çizimleri kütüphane olarak kullanmak için çok uygundur. Blok dalına dokunduğunuzda listelenen blokların hepsini sürükleyip çiziminize bırakabilirsiniz.

Bu yazı Erhan Toker tarafından gönderilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder