9 Aralık 2014 Salı

Tüm Yönleriyle AutoCAD Blokları 10 - ATTRIBUTE Kullanımı

autocad-block-attributesGönderen: Erhan Toker.

Blok kullanımı AutoCAD’in olmazsa olmazlarından biridir. Blokların ve AutoCAD programcılarının vazgeçilmezlerinden biri de bloklar içerisinde nitelik (ATTRIBUTE) kullanımıdır. Blok nitelikleri, blok içerisindeki diğer nesneler ile birlikte blok tanımına eklenirler.

Bunlara kısaca kullanıcı tarafından değiştirilebilen yazılar diyebiliriz. İçerisinde nitelik bulunan bir bloğun çizim içerisindeki her kopyasında nitelik değeri farklı olabilir.


Bu özellik sayesinde kullanıcı bir bloğu farklı amaçlar ile kullanabilir.

Niteliklerin Kullanım Amaçları


* Bloklarda değişebilen açıklama yazıları koymak. Bu yazılar kapı ölçüsü, pencere ölçüsü, koordinat, açıklama, alan gibi sıkça kullanılan değerler olabilir.

* Metraj çıkarmak. Bir çok AutoCAD uygulaması nitelikleri tarayarak metraj çıkarabilir.

AutoCAD içerisinde de gelişmiş bir nitelik tarayıcısı vardır. EATTEXT ve ATTEXT komutları AutoCAD içerisindedir.

Blok nitelikleri ne kadar yer kaplar?


Gelişen sistemler ve ucuzlayan donanımlar sayesinde bilgisayarlarda kaynak kullanımı sorun olmaktan çıktıysa da çizimlerin büyümesi kullanıcılar için her zaman sorun olmuştur. Büyüyen çizim yavaşlama anlamına gelmektedir. Blok nitelikleri her blok için ayrı kopya oluştururlar. Bir blokta 3 nitelik varsa, blok çizime yerleştirildiğinde 1 adet blok nesnesi ve 3 adet de yazı yerleştirilmiş olur. Bu bakımdan bloklardaki nitelik sayısının gereğinden fazla olmamasında fayda vardır.

Nitelik kullanımı ile ilgili sistem değişkenleri


ATTDISP: Normal, On ya da Off değerlerinden birini alabilir. ‘Normal’ değerinde nitelikler tanımlanırken belirlenen görünürlük korunur. Yani görünür nitelikler açık, görünmezler ise kapalıdır. ‘On’ değerinde tüm nitelikler görünür olur. ‘Off’ değerinde tüm nitelikleri görünmez olur.

ATTMODE: ATTDISP ile benzerdir. Normal değeri 1’dir. Bu değerdeyken nitelikler tanımlamalarına öre gösterilir ya da gösterilmez. Değişken 0 yapılırsa tüm nitelikler gizlenir. Değer 2 yapılırsa tüm nitelikler gösterilir.

ATTIPE: Nitelikler çok satırlı yazı tipi ile hazırlanıyorsa bu değişken etkilidir. Değişken 1 değerindeyse tam fonksiyonlu bir yazı düzenleyici kullanılır.

ATTDIA: Nitelik içeren bloklar yerleştirilirken, nitelik tanımlarına göre, ne yazılması gerektiği kullanıcıya sorulur. Bu değerlerin bir pencere ile girilmesi için ATTDIA=1, komut satırından girilmesi için ATTDIA=0 olmalıdır.

ATTMULTI: Bu değişken 0 yapıldığında çok satırlı nitelik tanımlanamaz. Değişkenin değeri 1 iken çok satırlı nitelik tanımı yapılabilir.

ATTREQ: Nitelik içeren bloklar yerleştirilirken, nitelik değerleri kullanıcıya sorulur. Bu değişkenin değeri 0 yapılırsa, blok yerleştirilirken kullanıcıya değer sorulmadan niteliğin değeri varsayılan olarak atanır. Değişkenin değeri 1 iken normal kullanım geçerlidir ve nitelik değerleri kullanıcıdan alınır.

Blok niteliklerini nasıl düzenleriz?


Blok nitelikleri eskiden ATTEDIT komutu ile düzenlenirdi. Halen de bu komutu kullanmak mümkün. Komut satırından bu komutu girince, blok seçmeniz isteniyor ve karşınıza düzenleme ekranı çıkıyor.

autocad-block-attributes
Şekil.3

Aslında oldukça kullanışlı olan bu komutun yerini daha gelişmiş bir komut olan EATTEDIT aldı. Komutu düzenlemek istediğiniz niteliğin üzerine farenizle çift tıklayarak ya da komut satırından girerek etkinleştirebilirsiniz.

autocad-block-attributes
Şekil.4

Bu ekrandan nitelik değerlerini, yazı özelliklerini ve nesne özelliklerini rahatça değiştirebilirsiniz. İlk sekmede nitelik değerini değiştiriyoruz.

Bu yazı Erhan Toker tarafından gönderilmiştir.