31 Mart 2016 Perşembe

Visual Styles: Görsel Anlatım Teknikleri 4

Merhaba sevgili takipçilerimiz

Görsel anlatım tekniklerine bu yazımızla nokta koyacağız. Bu yazımızda ayar özelliklerini tamamlayacağız.


4 – Edge Settings:


Şekil.1

Kenar çizgisi ayarlarından önceki yazımızda bahsetmiştik.

Edge mode: Kenar gösterim şeklini ‘Faceted Edges’ (üçgenlere ayrılmış yüzeyler) , ‘Isolines’ (normal sürekli çizgileri) ve ‘None’ (çizgi yok) ayarları arasında değiştirebilirsiniz.

Color: Kenar çizgilerinin rengini buradan ayarlayabilirsiniz. Ayarlarınız VSEDGECOLOR değişkeninde saklanır.


Şekil.2

4.a – Edge Modifiers:

Kenar çizgisi gösterim yöntemine göre yapılabilecek ayarların bulunduğu gruptur.

Overhang Button and Setting: Hemen üst kısımda bulunan mini butonlar, çok kullanılan ayarlara hızlı olarak ulaşmamızı sağlar. Bu butonlardan birincisi kenar çizgilerini köşelerden taşırmak ile ilgili olan ayara bağlanmıştır. Açık olduğunda çizgiler hafifçe taşırılır.


Şekil.3

Bu ayarlar VSEDGEOVERHANG değişkeninde saklanıyor.

Jitter Button and Settings: Kenar çizgilerini eskis (sketch) kalemi ile çizilmiş gibi gösterir. Düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 ayarı vardır.


Şekil.4

Yaptığınız ayarlar VSEDGEJITTER değişkeninde saklanır.

Crease Angle: Kenarlar fasatlı yüzeyler (faceted edges) için ayarlandığında geçerli olan bu ayar, yüzeylerin kesişimiyle oluşan kenarların geçiş yumuşaklığını ayarlar. Ayar VSEDGESMOOTH değişkeninde saklanır.

Halo Gap %: Önde klan nesnelerin arka plandaki kenar çizgilerini kapattığını gerçek hayattan biliyoruz. Sayısal dünyada ise bu işlemler belli hesaplar ile yapılır. Önde kalan nesnelerin etrafında biraz çizgisiz boşluk bırakılarak görüntü karmaşıklığının önüne geçmek isterseniz bu ayarı kullanıyorsunuz. Ayarınız VSHALOGAP değişkeninde saklanıyor.

4.b – Fast Silhouette Edges:

Çizimin siluetini kalın çizgilerle göstermek için kullanılır. Ayarlar VSSILHEDGES değişkeninde saklanır.

Visible: Siluet çizgilerini açıp kapatmak için kullanılır.

Width: Siluet çizgilerinin kalınlığı için kullanılır. VSSILHWIDTH değişkeninde saklanır.

4.c – Obscured Edges:

Arka planda kalan ve perspektif kuralları gereği gizlenen çizgiler ile ilgili ayarlar.

Visible: Gizlenmiş çizgileri gösterir (VSOBSCUREDEDGES değişkeni).


Şekil.5

Color: Gizlenmiş çizgilerin hangi renk ile gösterileceğini belirler. Soluk renkleri seçmek daha iyidir (VSOBSCUREDCOLR değişkeni).

Linetype: Gizlenmiş çizgilerin hangi çizgi tipi ile gösterileceği belirlenir (VSOBSCUREDLTYPE değişkeni).

4.d – Intersection Edges:

Yüzey geçişlerinde ayrıt çizgilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini kontrol eder. Düz olmayan yüzeylerde (küreler) çok fazla geçiş olabileceğinden bu yarın kapalı olmasında fayda vardır.

Visible: Ayrıtların görünmesi için kullanılır (VSINTERSECTIONEDGES).

Color: Ayrıt çizgilerinin renkleri (VSINTERSECTIONCOLOR).

Linetype: Ayrıt çizgilerinin çizgi tipi (VSINTERSECTIONLTYPE)

Bu yazıda açıklanan sistem değişkenleri:
 • VSEDGECOLOR
 • VSEDGEOVERHANG
 • VSEDGEJITTER
 • VSEDGESMOOTH
 • VSHALOGAP
 • VSSILHEDGES
 • VSSILHWIDTH
 • VSOBSCUREDEDGES
 • VSOBSCUREDCOLR
 • VSOBSCUREDLTYPE
 • VSINTERSECTIONEDGES
 • VSINTERSECTIONCOLOR
 • VSINTERSECTIONLTYPE
Görüşmek üzere...

Hazırlayan - Erhan Toker

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder